×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
Dükkan ve Ofis Satış İlanı - YENİ SANAYİ
 3 Haziran 2020 - 27 Kasım 2019

 

İ L A N

                                                ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN      

 

            Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde bulunan, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, ada, parsel, bağımsız bölüm nosu, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen belediyemizce yapılacak olan dükkân ve ofisler 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 18.12.2019 Çarşamba günü saat 10.30’ dan itibaren 10’ar dakika ara ile Belediyemiz

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2-      İhaleye katılacak olanlar aşağıda dükkân ve ofis hizasında belirtilen geçici teminatını ihale

saatinden önce (En geç saat 10.00’a kadar) belediyemize yatıracak olup, Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Satışı yapılacak olan dükkân ve ofislerin satış bedeli satış tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde

peşin ödenecek olup, ödenmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.

4-      Satışı yapılacak olan dükkân ve ofislerin tapu devir işlemleri satış bedelinin ödenmesine

müteakip 15 gün içerisinde yapılacaktır.

5-      İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt

Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır.

6-      İhaleye ait KDV, ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır.

7-      İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin uhdesindedir.

8-      Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 27.11.2019

 

DÜKKÂNLAR VE OFİSLERİN

                                                                                                                                                                         KDV HARİÇ

                                                                                                                  BAĞ. BÖL.                                   MUHAMMEN       GEÇİCİ

MEVKİİSİ           CİNSİ        PAFTA                ADA   PARSEL     NO        M2 MİKTARI     SATIŞ BEDELİ      TEMİNATI

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14             Z-1      67+67=134      280.000,00 TL      8.400,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14           Z-2                 67+67=134      265.000,00 TL      7.950,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14           Z-3                 67+67=134      265.000,00 TL      7.950,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14           Z-4                 67+67=134      265.000,00 TL      7.950,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14           Z-5             113+135=248      410.000,00 TL    12.300,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14           Z-6                 67+67=134      265.000,00 TL      7.950,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C  1476     14                      Z-7                 69+69=138      265.000,00 TL      7.950,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14           Z-8             113+135=248      410.000,00 TL    12.300,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14           Z-9                 67+67=134      265.000,00 TL      7.950,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C  1476     14                      Z-10     67+67=134     265.000,00 TL       7.950,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14           Z-11     67+67=134     265.000,00 TL       7.950,00 TL

Yeni San. Sit.  Dükkân              K33C14A4C             1476     14           Z-12     67+67=134     280.000,00 TL       8.400,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 13     68+74=142     240.000,00 TL       7.200,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 14                    59     140.000,00 TL      4.200,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 15     59+57=116     205.000,00 TL       6.150,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 16                    72     155.000,00 TL      4.650,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 17     88+47=135     230.000,00 TL       6.900,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 18     59+58=117     200.000,00 TL       6.000,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 19                  59     140.000,00 TL      4.200,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 20     99+46=145     250.000,00 TL       8.400,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 21     59+57=116     200.000,00 TL       8.400,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 22                    59     140.000,00 TL      4.200,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14    1. Kat 23                    59     140.000,00 TL      4.200,00 TL

Yeni San. Sit.  Ofis         K33C14A4C             1476     14     1. Kat 24     68+74=142     240.000,00 TL       7.200,00 TL

 

                                                                                                         

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi