×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
ARSA ve KONUT SATIŞ İHALE İLANI
 24 Ağustos 2020 - 9 Eylül 2020

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti belediyemiz Ürgüp Evleri Toplu Konut Döner Sermaye İşletme Saymanlığına ait olup İlçemiz Evka (Karayazı-II) Mahallesinde bulunan, belediyemiz Ürgüp Evleri Toplu Konut Döner Sermaye İşletme Saymanlığına ait olup İlçemiz Aktepe (Kavaklıönü) Mahallesi Tarhanakayası Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Bahçelievler (Karayazı-I) Mahallesinde bulunan, aşağıda pafta, ada, parsel nosu, ’si ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen arsaların ve konutların 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dahilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 09.09.2020 Çarşamba günü saat 13.30’ dan itibaren 10’ar dakika ara ile Belediyemiz

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2-      İhaleye katılacak olanlar aşağıda arsa hizasında belirtilen geçici teminatını ihale saatinden önce

(En geç saat 12.00’a kadar)  belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Satışı yapılacak olan arsaların ve konutların satış bedeli satış tarihinden itibaren 1 peşin, 3 taksit

şeklinde ödenecek olup, ödenmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecektir.

4-      Arsaların ve Konutların tapuları, alıcının arsa veya konut bedelinin tamamını ödemesine müteakip

verilecektir.

5-       İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt

 Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi) (Noter onaylı)  ibraz etmesi şarttır.

6-      İhaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır.

7-      İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-      Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 18.08.2020

 

ARSALARIN

                                                                                                                                                                    MUHAMMEN           GEÇİCİ

                  MEVKİİSİ                       CİNSİ         PAFTA       ADA     PARSEL   M2 MİKTARI    SATIŞ BEDELİ         TEMİNATI

  1-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                973        14     388.95 m²      178.917,00 TL     5.367,51 TL

  2-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                973        15     432,42 m²      198.913,20 TL     5.967,39 TL

  3-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                973        16     434,05 m²      199.663,00 TL     5.989,89 TL

  4-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                989        17     563,73 m²      270.590,40 TL     8.117,71 TL

  5-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                996        19     588,15 m²      285.252,75 TL     8.557,58 TL

  6-Karayazı-I (Bahçelievler)   Arsa      30L-IId                956          6     547,00 m²      276.235,00 TL     8.287,05 TL

  7-Aktepe (Kavaklıönü) Mah. Arsa      30L-Ib               1395        14    1.890,00     1.606.500,00 TL   48.195,00 TL

 

KONUTLARIN

                                                                                                                                       BAĞ.            M2            MUHAMMEN      GEÇİCİ 

      MEVKİİSİ  CİNSİ    PAFTA   ADA PARSEL  BLOK    BÖLÜM NO   MİKTARI   SATIŞ BEDELİ TEMİNATI

1-Karayazı-II Mah.    Konut     K33C14   1109      1          A-1 Dubleks      4               145 M2        135.000,00 TL      4.050,00 TL

2-Karayazı-II Mah.    Konut     K33C14   1109      1          B-1 Dubleks      4               145 M2        135.000,00 TL      4.050,00 TL

3-Karayazı-II Mah.    Konut     K33C14   1109      1          B-2 Dubleks       4               145 M2        135.000,00 TL      4.050,00 TL       

 

 

 

 

                                                                                              ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi