×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
ARSA SATIŞI İHALE İLANI
 24 Ağustos 2020 - 10 Eylül 2020

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti belediyemize ait olup ilçemiz Cumhuriyet (Sivritaş) Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesinde bulunan, aşağıda ada, pafta, parsel nosu, M2. si ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen arsalar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dahilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 10.09.2020 Perşembe günü saat 10.30’ dan itibaren 10’ar dakika ara ile Belediyemiz

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2-      İhaleye katılacak olanlar aşağıda arsalar hizasında belirtilen geçici teminatlarını ihale saatinden

önce (En geç saat 10.00’a kadar)  belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Satışı yapılacak olan arsaların satış bedelleri satış tarihinden itibaren 1 peşin, 5 taksit halinde

ödenecek olup, ödenmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecek ve alıcının belediyemize o güne kadar yapmış olduğu ödeme belediyemizce 1 yıl içerisinde (Her hangi bir gecikme cezası yada faiz ödemeden) iade edilecektir.

4-      İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt

Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi) ibraz etmesi şarttır.

5-      Arsaların tapuları, alıcının arsa bedelinin tamamını ödemesine müteakip verilecektir.

6-      İhaleye ait ilan, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır.

7-      İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-      Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 18.08.2020

 

ARSALARIN

                                                                                                                                                   M2                 MUHAMMEN     GEÇİCİ

       MEVKİİSİ                                    CİNSİ      PAFTA                ADA   PARSEL MİKTARI        SATIŞ BEDELİ    TEMİNATI 

  1-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d     1346     25              55.48 m²  133.152,00 TL    3.994,56 TL

  2-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d     1346    26               55,33 m²  132.792,00 TL     3.973,86 TL

  3-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1346    27               30,78 m²      69.255,00 TL   2.077,65 TL

  4-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1346    28               30,64 m²      68.940,00 TL   2.068,20 TL

  5-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397      7               44,55 m²      89.100,00 TL   2.673,00 TL   

  6-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d     1397       8            116,18 m²    232.360,00 TL   6.970,80 TL

  7-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397       9              49,97 m²      99.940,00 TL   2.998,20 TL

  8-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397     10              49,95 m²      99.900,00 TL   2.997,00 TL

  9-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397     11              49,93 m²      99.860,00 TL   2.995,80 TL

10-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1397     12              54,90 m²   109.800,00 TL   3.294,00 TL

11-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1399       9              47,47 m²      94.940,00 TL   2.848,20 TL

12-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1399    10               36,58 m²      73.160,00 TL   2.194,80 TL

13-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1399    11               35,88 m²      71.760,00 TL   2.152,80 TL

14- Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.      Arsa     K33c14a3d     1399    12                  34,46 m²      68.920,00 TL   2.067,60 TL

15-Cumhuriyet (Sivritaş) Mah.           Arsa     K33c14a3d    1399    13               32,86 m²      65.720,00 TL   1.971,60 TL

       

 

 

 

                

                                                                                               ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi