×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI
 25 Mayıs 2021 - 25 Mayıs 2021

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemize ait olup Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu tanzim edilen ve aşağıda cinsi, markası, modeli, motor seri nosu, şasi seri nosu, muhammen satış bedeli ve geçici teminatı belirtilen araçlar, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 26.05.2021 Çarşamba günü saat 15.00 de belediyemizde encümen huzurunda

yapılacaktır.

2-      Araçlara ait geçici teminatlar ihale saatinden önce (en geç 14.30’a kadar) belediyemize

yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Satışı yapılacak araçların satış bedeli belediyemize peşin olarak yatırılacak olup, bedelin

peşin yatırılmaması halinde ihale tek taraflı fesh edilecektir.

4-      İhaleye her hangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası

Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini. (Noter onaylı) ibraz edeceklerdir.

5-      İş bu ihaleye ait ilan, reklam, vergi, resim harç gibi tüm kanuni giderler ve satış masrafları

alıcıya ait olacaktır.

6-      İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

7-      Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 21.04.2021

 

ARAÇLARIN

            KDV HARİÇ MUH.    GEÇİCİ

 CİNSİ                   MARKASI MODELİ  MOTOR SERİ NO      ŞASİ SERİ NO                  SATIŞ BEDELİ     TEMİNATI

Çift Kabinli                  DFM       2011      ZD25TCR027377    LJNTFU2X6AN074339     22.000,00 TL     660,00 TL

Kamyonet

Otobüs              Otoyol     1988      FIAT804002365487576         108708               10.000,00 TL      300,00 TL

Çekme Belgeli

Otomobil     Tofaş Kartal  1990     131A10160423463                   LTOFAŞ131AF10442103    7.000,00 TL      210,00 TL

Çekme Belgeli

 

 

 

 

 

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi