İnşaat Yapı Ruhsatı

İMAR DURUMU (KONUT VE TİCARET ALANLARI) ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe,

Tapu Fotokopisi,

Röleve Krokisi (Tapu Kadastro Şefliğinden Alınacak),

Harç Makbuzu

İNŞAAT RUHSATI (KONUT VE TİCARET ALANLARI) ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe,

Tapu Fotokopisi,

İmar Durumu,

Mimari Proje ( 3 Takım),

Statik Proje Ve Hesabı (3 Takım),

Elektrik Projesi ( 3 Takım),

Tesisat Projesi ( 3 Takım),

Harita (Aplikasyon Krokisi Ve İnşaat Kot ‘Ları),

Harç Makbuzu ,

Jeolojik Etüd Raporu ( 2 Kattan Yukarı Olanlar),

Kalorifer Projesi (Kaloriferli İse),

Asansör Projesi (Asansörlü İse),

Taahhütname (Mimar) (Belediyede Matbu),

Taahhütname (İnş.Müh.) Belediyede Matbu),

Taahhütname (Mak.Müh) (Belediyede Matbu),

Taahhütname (Elek.Müh.) (Belediyede Matbu),

Taahhütname (Har.Müh.) (Belediyede Matbu)

FENNİ MESUL SİCİL DURUM BELGESİ

Mimari Proje Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu,

Betonarme Projesi Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu,

Sıhhi Tes.Kal. Projesi Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu,

Elektrik Projesi Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu,

Har.Apl. Projesi Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu

PROJE MÜELLİFİ SİCİL DURUM BELGESİ Mimari Proje,

Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu, Betonarme Projesi,

Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu,

Sıhhi Tes.Kal. Projesi, Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu,

Elektrik Projesi,

Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu,

Har.Apl. Projesi,

Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Belediyede Matbu

SİT ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN ARSA VE BİNALARDA YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Belediye Başkanlığından İmar Durumu ile Sit,

İmar,

Halihazır ve Kadastro Paftaları fotokopileri alındıktan sonra Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan alınacak izne ve bu izne bağlı olarak tasdik edilen projeye göre Belediyemizce İnşaat Yapı Ruhsatı düzenlenir.

Verilecek olan Yapı Ruhsatı için yukarıdaki belgelerin tamamı istenir.

AFET BÖLGESİNDE BULUNAN ARSA VE BİNALARDA YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Arsa sahiplerince özel firmalara hazırlatılarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne onaylatılacak olan Jeolojik Etüd Raporuna göre İnşaat Yapı Ruhsatı verilir.

Verilecek Yapı Ruhsatı için yukarıdaki belgelerin tamamı istenir.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe,

Yapı Ruhsatı Sureti,

İnşaatın Plan,

Proje, Fen,

Sağlık Ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapıldığına Dair.

A)Mimari Yapı Sorumlusu Raporu.

B)Statik Yapı Sorumlusu Raporu

C)Elektrik Yapı Sorumlusu Raporu

D)Makina Yapı Sorumlusu Raporu

S.S.K Müdürlüğünden İlişik Kesme Yazısı,

Malmüdürlüğünden İlişik Kesme Yazısı,

Borcu Yoktur Yazısı (Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden),

Harç Makbuzu

Online İşlem Merkezi
Hava Durumu
Nöbetçi Eczane
Sinemada Bu Hafta
NEŞELİ DALGALAR

 

Neşeli Dalgalar: Dalgamanya 

Aile boyu eğlence ve heyecan dolu sörf maceralarında Cody ve arkadaşlarına katılın!

 

HER GÜN: 13:30 - 20:30

İLETİŞİM: 0384 341 49 39

 Özet ve Detaylar 

 

 

 

HER GÜN

ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONUNDA

13:30 - 20:30 SAATLERİNDE

 


 

GELECEK PROGRAM

 

THE BYE BYE MAN

5 MAYIS 2017

 ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONU

 0 384 341 49 39