VEFA KÜÇÜK PARKI BÜFE YERİ KİRA İHALE İLANIİLAN
ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Musaefendi Mahallesi Nevşehir Yolu üzerinde bulunan Vefa Küçük Parkı içerisinde yer alan aşağıda Mevkisi, Cinsi, pafta, ada, parsel, M2 si, muhammen aylık kira bedeli ile geçici teminatı belirtilen Büfe Yeri, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
1- İhale 26.12.2018 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemizde encümen huzurunda yapılacaktır.
2- Büfe Yerine ait aşağıda belirtilen geçici teminat ihale saatinden önce (engeç 14.15’e kadar)
belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.
3- Kiraya verilecek büfe yerinin ilk yıldan sonraki yılların aylık kira bedelleri her yıl Maliye
Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.
4- Kiraya verilecek Büfe yerinin kira bedelleri aylık peşin olarak yatırılacaktır. Gecikme olması
(yatırılmaması) halinde kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen günlük gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.
5- İhaleye herhangi bir Firma, şirket veya Kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası
Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, Imza Sirküsü ve Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edecekleri gibi, tüm şirket ortakları imzaya yetkili kişiye şahsi vekâletlerini verecek veya hazırlanacak sözleşmeyi tüm ortaklar imzalayacaktır.
6- İş bu ihaleye ait reklâm, vergi, resim, harç gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 05.12.2018

BÜFE YERİNİN
KDV DÂHİL 3 YIL ÜZERİNDEN
AYLIK MUHAMMEN HESAPLANMIŞ
MEVKİSİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL M2 MİK. KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
Musaefendi Mah. Büfe Yeri 94 161 1 5,5 M2 140,00 TL 151,20 TL
Vefa Küçük Parkı Yaklaşık 100 M2 Açık Alan

 


ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Online İşlem Merkezi
Hava Durumu
Nöbetçi Eczane
Sinemada Bu Hafta
PAPATYA

PAPATYA

GÖSTERİMDEKİ PROGRAM

KOMEDİ - DRAM

  HER GÜN: 13:30 - 19:30 SEANSLARINDA

ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONUNDA

 GELECEK PROGRAM

YENİ YIL TEHLİKEDE

KOMEDİ -AİLE

05 OCAK 2018

19 OCAK AYI KARDEŞLER SİRKTE CURCUNA

26 OCAK BOBİ DİKENLERİN GÜCÜ ADINA

İLETİŞİM: 0 384 341 49 39

 

 


 

 

 ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONU