Türbe etrafında temizlik ve bakım çalışması yapıldı


Kayseri'nin İncesu ilçesi ile Ürgüp'ün Başdere Köyünün arasında yer alan Tekke Dağı'nda bulunan Şeyh Turesan-ı Veli türbesi ve etrafındaki şehitlikler ile çevresinin bakımı, temizliği Belediyemiz tarafından yapıldı.

Belediye ekiplerinin Türbe ve etrafındaki çalışmalarını yerinde inceleyen Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Manevi dinamiğimiz bu vatanı bize Vatan yapan onlar Ve biz vefa Ve minnet borcumuzu onlara ödemekle mükellefiz." dedi

Yıldız, Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayan Belediye ekibine de teşekkür etti.

 

 

 

 

 

ŞEYH TURESAN-I VELÎ HAZRETLERİNİN YAŞADIĞI DEVİR 

On üçüncü yüzyıl Anadolu'sunda Selçuklu devrinde Kayseri'de, İncesu'da yaşamış bulunan Şeyh Turesan-ıVelî (Kad-des AllahuSırruhû),Seyyid Burhaneddin Tirmizi Sultanü'l-ulemâ Bahaeddin Veled, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, Hacı Bektaş-ı Velî, Şeyh Şaban-ı Velî, Şeyh Evhaduddin- Kirmanî,Ahi Evran Şeyh Nasıreddin (Kaddes Allahu sırruhül'l-ecmain) gibi Anadoluyu aydınlatan Selçuklu döneminin, birçoğu kistan Şeyhi Ahmet Yesevî Hazretleri dergâhından yetişmiş ta-savvuf ehli pirlerdendir.

Babası ve ataları hakkında malumatımız bulunmayan Turesan-ı Velînin isminin Dur-Ali veya Tur Ali, Tur-Afşın gibi, Tur Hasan veya Dur Hasan isminin birleşmesin-den meydana geldiğini tahmin etmekteyiz. Kendisine mekan olarak seçip dergahını kurduğu İncesu'nun Tekke Dağı bölge-nin, geçilmez.sarp ve hâli alanlarından olup, o emsali hak eren-ler gibi, burada dervişleri ile birlikte ibadet taat,zikir ve ihtiyaçlarının temini için çalışma ile meşgul olmuş, kendisine tâbi olanla-rı ve az ilerde, dergahın doğusundan, Ürgüp'ten gelip İncesu'yu Kayseri'ye bağlayan Ulu Yol'dan gelip geçen ve buraya uğrayan yolcuları irşat etmiş, ağırlamış ve ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Zaten hemen karşısındaki dağlarda tekkelerini kurmuş Şeyh Şaban-ı Velî, Şeyh Çoban, Omuzu Güçlü Hazretleri de böyle sarp ve hâli yerleri seçip buralarda inziva halinde, ancak çevre ile ilgili , gelip geçeni kondurma ,doyurma ve irşat hizmetleri ile meşguldüler. Bu bölge aynı zamanda eski Hristiyanlık merkezlerinin en önemlilerinden olan Kapadokya Bölgesi idi. Bilhassa Bizans döneminde, kaya içlerinde ve yer altında meydana getirmiş oldukları kilise ve manastırlarında Hristiyan keşişler, yüzyıl- & lar boyu faaliyet göstererek bütün çevreyi tesirleri altına almışlardı. Onlar Selçuklu sultanlarının müsamahaları altında bu faaliyetlerini sürdürürken, bir taraftan da Anadolu'nun müslümanlaşmağa başlaması üzerine Haçlı seferlerini davet edip, Anadolu'yu kana bulayan, dağlan taşlan şehitlik haline getiren, bu akınlara mihmandarlık ediyorlardı.

İşte bütün bu Velîlerin faaliyet alanı olarak böyle bir alanı seçmiş olmalarının hikmeti birazda buna bağlı idi. Bölgenin bir ucunda, o zaman yine hâli bir yer olan Suluca Karahöyük(Hacı Bektaş) 'te Hacı Bektaş-ı Velî, Kırşehir'de Taptuk Emre ve Yunus Emre, Ahi Evran, Kayseri'de Evhadüddin-i Kirmanî yine Ahi Evren ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri, Erciyes çevresinde başta Şeyh Turesan Velî olmak üzere diğer bütün mutasavvuf şeyhler bu bölgeyi rastgele seçmemişlerdir.

Bunlar; Haçlı belasından sonra bu defa doğudan gelen putperest Moğol vahşeti karşısında da Anadolu insanının sığınağı, moral gücü olmuşlar ve bu en buhranlı dönemlerin, inançların kaybedilmeden ve belki daha güçlenerek, bu üstün düşman güçleri karşısında Anadolu terkedilmeden felaketlerin geçirilmesinde gayret sarfetmişler. Bu kutsal görevleri üstlenen devletlerden biri zayıflayıp yıkılmak üzere iken hemen yerine daha güçlü olanın kurulmasında da birinci derecede rol oynamışlardır. 

Kayseri/İncesu - Şeyh Turhasan Veli Hz. Türbesi

Kayseri/İncesu İlçesi'nin güneybatısındaki Tekke dağı'nın ilçeye bakan yüzünün arka kısmında yer alan bu türbe yerel belediyeler, büyükşehir, vakıflar ve hayırsever vatandaşların işbirliğiyle bugünkü haline getirildi. Otomobille çıkılabilen yolu yapıldı. Ulaşımın kolaylaşmasıyla ilçe halkının hem bireysel hem de toplu halde ziyaret ettiği ve özellikle yağmur duası için tercih edilen birincil mekan haline geldi. Her yıl yapılan pilav günü de artık gelenekselleşti. 

Türbe bu dağın arka yamacındadır: Rivayet odur ki, bu taşı Şeyh Turhasan Veli Hz. Erciyes'ten atmış ve taşın düştüğü yere de gelip dergahını kurmuş. Taşın her iki yanındaki deliklerin de Turhasan Veli Hz. lerinin işaret ve baş parmağıyla tuttuğu yerin izleri olarak kaldığı sanılmaktadır.

Online İşlem Merkezi
Hava Durumu
Nöbetçi Eczane
Sinemada Bu Hafta
PAPATYA

PAPATYA

GÖSTERİMDEKİ PROGRAM

KOMEDİ - DRAM

  HER GÜN: 13:30 - 19:30 SEANSLARINDA

ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONUNDA

 GELECEK PROGRAM

YENİ YIL TEHLİKEDE

KOMEDİ -AİLE

05 OCAK 2018

19 OCAK AYI KARDEŞLER SİRKTE CURCUNA

26 OCAK BOBİ DİKENLERİN GÜCÜ ADINA

İLETİŞİM: 0 384 341 49 39

 

 


 

 

 ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONU